welcome to tenhou web

TENHOU Web pages./1997-2012 Copyright TENHOU.
Desgin by Luciano Kondo.